Αγωνιστικές Κατηγορίες Ταεκβοντό

               Seniors

 2014
Χρονολογία: κάτω από 1997
Seniors Male
Ολυμπιακή
Seniors Female
Ολυμπιακή
-54 Kg.  -58 Kg.
-58 Kg.
-46 Kg.   -49 Kg.
-49 Kg.
-63 Kg.   -68 Kg.
-68 Kg.
-53 Kg.   -57 Kg.
-57 Kg.
-74 Kg    -80 Kg.
-80 Kg.
-62 Kg.   -67 Kg.
-67 Kg.
-87 Kg.   +87 Kg.
+80 Kg.
-73 Kg.   +73 Kg.
67 Kg

Juniors
2014
 Έτος Γέννησης:  1997 – 1998 – 1999
             Κατηγορίες               
Juniors Male
‐45 ‐48 ‐51 ‐55 ‐59 ‐63 ‐68 ‐73 ‐78 +78
Juniors Female
‐42 ‐44 ‐46 ‐49 ‐52 ‐55 ‐59 ‐63 ‐68 +68

 Cadets
2014
Έτος Γέννησης:  2000  –  2001 –  2002
 Κατηγορίες 
Cadets Male
‐33 ‐37 ‐41 ‐45 ‐49 ‐53 ‐57 ‐61 ‐65 +65
Cadets Female
‐29 ‐33 ‐37 ‐41 ‐44 ‐47 ‐51 ‐55 ‐59 +59
Advertisements