Συμβάσεις – Κανονισμοί – Νόμοι – Προδιαγραφές

Συμβάσεις Εργασίας

Όλες οι Έμμισθες Συμβάσεις εργασίας έχουν ως προϋπόθεση την ασφάλιση του προπονητή.Στην Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών ο προπονητής πρέπει να είναι ασφαλισμένος στο ταμείο ελευθέρων επαγγελματιών ( πρώην ΤΕΒΕ).

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ζητήσουν άδεια δεύτερης απασχόλησης από την υπηρεσία τους (υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος της αμοιβής)  και στην συνέχεια να ασφαλισθούν στο ΙΚΑ για την δεύτερη μερική απασχόληση.
Ομοίως και οι συνταξιούχοι πρέπει να ζητήσουν άδεια από το ταμείο τους (φορέα καταβολής σύναξης) και εν συνεχεία πρέπει να ασφαλισθούν στο ΙΚΑ για την μερική απασχόληση. Προσοχή υπάρχει πιθανότητα αναστολής της σύνταξης, κατά κανόνα επιτρέπεται έως 10 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.
Με Νόμο που ψηφίστηκε το 2013 δεν επιτρέπεται κανενός είδους αμειβόμενης σύμβασης εργασίας χωρίς ασφάλιση.
Εδώ δείτε τους κανονισμούς διεξαγωγής των αγώνων

 Προπονητές
 

Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών 

Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης

Προπονητές-Δικαιολογητικά

 

Παγκόσμια Άδεια Προποντή (GAL WTF)

ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Προγραμματισμένες Σχολές

Περιεχόμενο και Οργάνωση των σχολών προπονητών.

 Αθλητές
Άρθρο 38 του Ν.4115/2013 Μοριοδότητση

Διορισμός Αθλητών

Διακριθέντες αθλητές

 Κατηγορίες TKD       

Επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Επιλογή Ολυμπιακής Κατηγορίας

Παγκόσμια Άδεια Αθλητή  (GAL WTF)

 

 Σύλλογοι
Δημιουργία μητρώου συλλόγων.

Άδεια τέλεσης αγώνων

Άδεια χώρου άθλησης

Κατηγορίες TKD

 «Διαγραφή Σωματείων»

Αθλητική αναγνώριση

Επιχορηγήσεις

    Εδώ δείτε:    Αθλητική Νομοθεσία    
 6ec40-pinakas

Κατηγορίες

Έτος
2017

Seniors

                                                     Χρονολογία: κάτω από 2000

Seniors Male

Ολυμπιακή

Seniors Female

Ολυμπιακή

-54 Kg.   -58 Kg.

 -58 Kg.

-46 Kg.   -49 Kg.

-49 Kg.

-63 Kg.   -68 Kg.

-68 Kg.

-53 Kg.   -57 Kg.

-57 Kg.

-74 Kg    -80 Kg.

 -80 Kg.

-62 Kg.   -67 Kg.

-67 Kg.

-87 Kg.   +87 Kg.

 +80 Kg.

-73 Kg.   +73 Kg.

 +67 Kg

Cadets

Έτος
2017

Έτος Γέννησης: 2003 – 2004 – 2005

Κατηγορίες

Cadets Male

‐33 ‐37 ‐41 ‐45 ‐49 ‐53 ‐57 ‐61 ‐65 +65

Cadets Female

‐29 ‐33 ‐37 ‐41 ‐44 ‐47 ‐51 ‐55 ‐59 +59

Juniors

Έτος
2017

 Έτος Γέννησης: 2000 – 2001 – 2002

Κατηγορίες

Juniors Male

‐45 ‐48 ‐51 ‐55 ‐59 ‐63 ‐68 ‐73 ‐78 +78

Juniors Female

‐42 ‐44 ‐46 ‐49 ‐52 ‐55 ‐59 ‐63 ‐68 +68

Advertisements