Ποιός είναι τελικά αυτός ο Κόουτς ;

01Στις προκηρύξεις  αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό στην παράγραφο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» αναφέρονται τα εξείς:

«Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές – αθλήτριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.  Απαγορεύεται στην θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.»

Προφανώς υπάρχει στο αγγλικό λεξικό η λέξη «coach» (sports) και μεταφράζεται στα ελληνικά «προπονητής», «προπονήτρια» (αθλητισμός) (ουσ αρσ / ουσ θηλ).

Η όλη σύγχυση στους ενδιαφερόμενους δημιουργείτε καθώς χρησιμοποιείτε στην ίδια προκήρυξη και η φράση «προπονητής»: «Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες και οι προπονητές των συλλόγων ΕΙΝΑΙ απαραίτητο να έχουν κάρτα διαπίστευσης…,  Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα…».

Είναι βεβαίως να απορεί κανείς πως μια Ελληνική Ομοσπονδία στην Προκήρυξη ενός Εθνικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές εκφράσεις, προφανώς για την ίδια έννοια και μάλιστα η μία ξενόγλωσση που δεν αναφέρεται στο αθλητικό δίκαιο. Εκτός και εάν η φράση «κόουτς» έχει κάποια άλλη διαφορετική έννοια από αυτή του προπονητή και οι διοργανωτές αποδέχονται την συμμετοχή προσώπων με διαφορετικά προσόντα ή πιστοποιητικά ειδικότητας.

Παρακάτω σας  παρουσιάζουμε το άρθρο 31 του Αθλητικού Νόμου, χωρίς άλλα σχόλια προκειμένου να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.

Ν 2725/1999 (τροπ. N. 3057/2002)  – Ερασιτεχνικός – Επαγγελματικός Αθλητισμός.

«Άρθρο 31 Προπονητής

( Παρουσιάζονται τα άρθρα και οι παράγραφοι που ενδιαφέρουν το δικό μας ατομικό άθλημα.)

1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο Προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται:

α) πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού,

3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.).

5. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν:

α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.

δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

6. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας,ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

11. Όποιος κατέχει κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από την Γ.Γ.Α., δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός  εάν έχει καταθέσει την άδεια στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.»

Παρατηρήσεις:

– Η απαγόρευση της Ομοσπονδίας, «στην θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής», πιστεύουμε ότι πηγάζει από την μη ορθή ερμηνεία της παραγράφου 11,  στην οποία αναφέρεται ότι δεν μπορεί προπονητής να συμμετέχει σε επίσημους αγώνες καθώς χάνει την αθλητική του ιδιότητα.

Σύμφωνα με τη παράγραφο 5 (δ), στην περίπτωση που αγωνίζεται αθλητής άνω των 18 ετών το Σωματείο δεν έχει υποχρέωση να απασχολεί προπονητή, έτσι στην θέση του προπονητή  θα μπορούσε να κάθεται ένας  αθλητής ή ένα άλλο μέλος που θα ορίσει ο Σύλλογος.

– Εμείς σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούμε το «αλάθητο» και γι αυτό επιθυμούμε και αποδεχόμαστε κάθε διαφορετική άποψη για το ανωτέρω θέμα.-

Advertisements


Κατηγορίες:Προπονητές, Παρεμβάσεις

Αρέσει σε %d bloggers: